Gegevens

Bedrijfsnaam Anita van Kooten Niekerk Fotografie
Fotograaf Anita van Kooten Niekerk
Website https://anitavankootenniekerk-fotografie.nl
E-mail info@anitavankootenniekerk-fotografie.nl

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de wederpartij. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de opdracht. De fotograaf behoud het recht informatie, tarieven en afspraken op de website aan te passen. Bij het boeken van een opdracht gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Opdracht

Voor de opdracht wordt een afspraak gemaakt die zowel de fotograaf als de klant schikt. In geval van slechte weersomstandigheden (regen of donkere lucht) mag de opdracht door zowel de fotograaf als de opdrachtgever worden verzet of geannuleerd. De fotograaf heeft het recht om alles wat bij de overeenkomst niet uitdrukkelijk is vastgelegd naar eigen inzicht in te vullen. Wijziging van de opdracht door de opdrachtgever kunnen alleen worden uitgevoerd indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van een offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. Er worden geen (onbewerkte) originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op het internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

Betaling

De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de laatste datum van de de opdracht volledig te zijn voldaan. De klant ontvangt het product of de foto’s nadat de betaling volledig is voldaan. Zolang de betaling nog niet volledig is voldaan is het niet toegestaan enig fotografisch werk op welke wijze dan ook te gebruiken.

Privacy

Fotografisch materiaal zal nooit zonder toestemming van de opdrachtgever aan een ander (commercieel) bedrijf worden doorgespeeld. Bij (online) publicatie zal altijd toestemming worden gevraagd aan de opdrachtgever. Anita van Kooten Niekerk Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens doorgeven aan derden of openbaar maken.